Limbă germană

Taberele noastre de limbă germană urmăresc atingerea unor obiective de învățare prin activități creative și recreative. Pe lângă programul atelierelor de limbă germană, copiii vor desfășura zilnic diverse alte activități și jocuri.

curs Este timpul ca elevii să iasă din rutină, să greşească şi să-şi manifeste originalitatea, să experimenteze lucruri noi şi să fie creativi alături de alți copii!

Taberele noastre sunt tabere de limbi străine care urmăresc atingerea unor obiective de învățare prin activități creative și recreative. Activitățile de limbă străină se centrează pe ideea de comunicare în limbă străină și dezvoltare vocațională.

Prin metode de predare non-formale urmărim să le transmitem celor mici un bagaj de cunoștințe noi și să îi ajutăm să își pună în evidență și să conștientizeze abilitățile și înclinațiile pe care le au (aptitudini artistice, sportive, etc.).

Atelierele de limbă străină sunt concepute atât pentru a le spori cunoştinţele lexicale, gramaticale, fonetice şi de cultură, cât şi de a le dezvolta memoria, creativitatea şi oralitatea. Vor descoperi modalități de abordare non-liniară a învățării! Cine a spus că învăţarea unei limbi străine nu poate fi un joc distractiv?!

dsc_0182

Proiectul de tabără educațională de limbă străină se bazează pe două premise:
  1. Jocul, componentă esențială în viața copilului, este asociat cu ideea de învățare, pentru dezinhibiție, influențând în mod pozitiv performanțele elevilor în procesul de învățare;
  2. Utilizarea diferitelor expresii artistice, precum artele plastice și vizuale, literatura, muzica, teatrul și dansul. În legătură directă cu natura poate influenţa şi motiva elevii în învăţarea unei limbi străine.

Jetzt buchen, später zahlen! WILLKOMMEN!