Despre noi și…

Din 2013 și până în prezent, am organizat mai mult de 90 tabere tematice, cu peste 13.000 de copii, echipa noastră fiind una dintre cele mai experimentate și dedicate copiilor. Alături de parteneri de încredere, am oferit elevilor tabere educaționale, 100% private, cu experiențe de neuitat.

Programele noastre au o metodică adaptată vârstei și condiției fizice ale participanților și sunt destinate atât copiilor de vârstă școlară, cât și preșcolară. Copiii sunt organizați în grupe în funcție de nivelul individual de cunoștințe. Metodica de predare este reprezentată de exerciții specifice, adaptată nivelului de înțelegere al copiilor.

Programul nostru de dezvoltare personală, integrat în programul taberelor, oferă copiilor posibilitatea de a ieși din rutină și de a-și dezvolta noi abilități de comunicare, creativitate, lucru în echipă și, nu în ultimul rând, câștigare a independenței.

Prin cursurile și atelierele pe care le organizăm, dorim să oferim elevilor o punte între cunoștințele acumulate în sistemul de învățământ și aplicarea lor în domenii de interes personal. Educația non-formală, acest concept care a apărut pentru prima dată prin anii ’60 și venea ca o completare pentru educația formală, se bazează pe caracterul voluntar al activităților, mai mult pe practică decât pe teorie.

Educația non-formală, într-un mediu sănătos, îmbină mediul recreativ și stilul ludic și oferă posibilitatea metodelor interactive și diversificate. El își propune să obțină cunoștințe și aptitudini noi, care să poată fi puse în practică. Câteva metode folosite în taberele și excursiile tematice în contextul non-formal:

  • activități de team-building;
  • jocuri de rol;
  • dezbateri;
  • brainstorming;
  • jocuri de improvizație.

Scopurile principale ale acestor metode sunt dezvoltarea următoarelor elemente:

  • comunicare verbală și non-verbală;
  • ascultare activă;
  • simțul umorului;
  • respect de sine și răbdare.

14115503_1070929353025321_4668113484022644807_o

Principiile după care ne ghidăm în activitatea noastră 

1. Siguranța: Profesorii, animatorii, supraveghetorii și cadrele medicale veghează la buna desfășurare a activităților zilnice, asigurându-se că micuții sunt în perfectă siguranță;

2. Calificarea și pregătirea: Atât profesorii, cât și animatorii au fost atent selectați și evaluați;

3. Pasiunea pentru ceea ce facem: Suntem entuziaști și știm să transmitem această stare și celor din jur, fie că învățăm, fie că ne jucăm;

4. Corectitudinea: Demonstrăm transparență în deciziile pe care le luăm și în modul în care evaluăm, atât față de părinți, cât și față de copii. Indiferent dacă micuțul este mai timid sau mai dezinvolt, atenția noastră se va concentra asupra fiecăruia, ajutându-i să se integreze și să se bucure de o tabără de neuitat;

5. Orientarea către rezultate: Obiectivele noastre principale vizează dezvoltarea copiilor. Dorim ca elevii să își dezvolte competențele lingvistice ori deprinderile artistice (în funcție de tematica taberei), sau să fie mai siguri în privința cunoștințelor și a aptitudinilor artistice pe care le dețin, să capete mai multă îndemânare în lucrul manual, abilități de comunicare și, nu în ultimul rând, o mai mare încredere în ei înșiși, pentru a-i putea responsabiliza.

10866158_800142216770704_2450986899453784780_o