… structura atelierelor

Metodele de predare adoptate pe parcursul acestei tabere se vor baza cu precădere pe metode moderne de învățare prin descoperire.

Elevilor li se vor prezenta la început noțiunile teoretice, încadrate în diferite arii: lexicale, gramaticale, fonetice. Ulterior, aceștia vor pune în aplicare cunoştinţele teoretice de limbă, vocabular și cultură prezentate la începutul fiecărui atelier în exerciții de tip roleplay, creative writing, storytelling, teatru, dans sau alte arte, TPR activities (total physical response).

13576684_1030717783713145_8813413138622115478_o

Principiile definite de UNESCO în 2010, în cadrul „Raportului Comisiei Internaţionale pentru educaţia în secolul XXI” privind stabilirea celor 4 piloni universali ai educaţiei:

a învăţa să cunoşti  

a învăţa să faci

a învăţa să trăieşti

a învăţa să fii

Unde primul pilon reprezintă momentul iniţial al lecţiei, în care elevului îi sunt prezentate conceptele teoretice cu care va lucra, al doilea pilon reprezintă momentul în care acesta aplică ceea ce i s-a oferit, în vederea trecerii la cel de-al treilea pilon, acela al interiorizării, al conştientizării asemănărilor şi diferenţelor culturale, în acest caz, dintre lumea românească şi cea britanică, prin contactul cu informaţiile directe, cu limba, regulile de exprimare etc. Ultimul pilon este evaluarea, care va verifica gradul de însuşire şi de aprofundare a cunoştinţelor care i-au fost oferite elevului.

În concluzie, inteligenţa este dinamică și are nevoie de expresiile artistice pentru a se dezvolta, pentru a acumula informaţii, pentru a cunoaşte, cu mai mare uşurinţă, cu și din plăcere (inclusiv o limbă străină)!

În acest sens, spre facilitarea și crearea unui cadru cât mai degajat, prietenos şi confortabil care să încurajeze creativitatea și învăţarea limbii străine din plăcere, spaţiul de desfăşurare a atelierelor va fi dotat cu mese şi scaune, dispuse însă cu precădere concentric (pentru a favoriza discuţia şi contactul pe grupe şi echipe), ori vor fi folosite spaţiile largi, cu puţină mobilă, unde copiii vor putea să stea în cerc, fie pe scaune, fie pe jos, pe izoprene, pentru a se putea ridica cu uşurinţă şi a realiza mişcări variate, pentru a facilita discuţiile prieteneşti, colaborarea, lucrul în echipă etc.

13576829_1033150480136542_6244711611083494727_o

Vezi oferta de tabere tematice.